Crowd Management

Crowd Management

Crowd management is een onderdeel van de voorbereiding van een groot publieksevenement, dat zich erop richt mensenmassa’s en mensenstromen in veilige banen te leiden. Een onderdeel van crowd management is crowd control, dat van toepassing is op de praktische uitvoering van het evenement en zich richt op het sturen van een mensenmassa. Crowd management kan ook wel worden gezien als het beheersen van een mensenmassa en crowd control als het sturen van een mensenmassa.

Crowd management omvat onder meer de planning van de bewegwijzering en het plannen van de hoeveelheid en plaats van voorzieningen zoals verkeerstechniek.

Crowd management richt zich met name op het voorkomen van overcrowding en crossflow, twee grote mensenstromen die tegelijk in tegengestelde richtingen willen bewegen zodat het gevaar bestaat op verdrukking.

Crowd control kan worden gezien als het beperken van ongewenst groepsgedrag. Voorbeelden hiervan kunnen worden gezien rondom voetbalwedstrijden of andere grote sportevenementen, of bij grote festivals en popconcerten, maar ook op drukke publieke plaatsen zoals spoorwegstations. De planning vooraf die zich richt op crowd control staat bekend onder de term crowd management.

Dergelijke samenstromingen van mensen vragen om een meer voorzichtige en zachtere aanpak dan rellen. Het controleren van grote stromen mensen kan gebeuren door het gebruik van dranghekken of Mojo Barriers, maar kan daarnaast ook inzet vergen van politieagenten of evenementenbeveiligers.

Crowd control is een onderdeel van crowd management en kan worden ingezet om te reageren op voorspelde of niet-voorspelde gedragingen van groepen of mensenmassa’s. Dit is erop gericht om het ongewenste gedrag te beheersen en te beperken en daardoor terug te keren naar een normale situatie. Bovendien is een belangrijk onderdeel van crowd control dus al gelegen in planning vooraf (crowd management). Een ander belangrijk element bij crowd control is het zorgen dat mensen zich rustig en comfortabel voelen.

Heeft u vragen of heeft u interesse bel gerust 038-2022313 of mail ons info@traffic360.nl